- demolice domů strojní či ruční vč. likvidace odpadu

- výkopové práce jakéhokoliv druhu

- terénní úpravy

- lehké stavební práce