Nabízíme výkop i následné uložení pro: 

Gravitační kanalizace 

Dešťová kanalizace 

Retenční nádrže

Vsakovací jímky

Zámkové dlažby

Klasické výkopy - bazén, základy na dům, sklepy a další..