•  likvidace azbestových střech 
  •  demontáž obložení s obsahem azbestu
  •  demolice objektů s výskytem azbestu 

1Jsme v registru Ministerstva Životního prostředí = Máme oprávnění nakládat s nebezpečným odpadem.
Spolupracujeme také se společností ALS Global= ANALÝZA materiálu.
Zajišťujeme kompletní vypracování veškeré dokumentace potřebné pro Stavební úřad, pro KHS i pro Životní prostředí.


Likvidace vč. skládkovného a demontáže za VLNITÝ ETERNIT 300-400 Kč/m2.


Likvidace vč. skládkovného a demontáže za ETERNITOVÉ ŠABLONY 400-700 Kč/m2.


Enkapsulační postřik 30 Kč/m2 pokud je plocha větší, postřik neúčtujeme.


Vyřízení povolení na KHS, životním prostředí a stavebním úřadě 5 000 Kč (30-60 dnů trvá vyřízení).


Další potřebné vybavení nebo technika je cena individuální. ( lešení, vysokozdvižná plošina, apod.)