•  likvidace azbestových střech 
  •  demontáž obložení s obsahem azbestu
  •  demontáž boletických panelů s obsahem azbestu
  •  sanaci objektů zasažených azbestem
  •  demolice objektů s výskytem azbestu 

Jsme team vyškolených profesionálů.
Jsme v registru Ministerstva Životního prostředí = Máme oprávnění nakládat s nebezpečným odpadem.
Spolupracujeme s KHS Středočeského kraje .
Spolupracujeme také se společností ALS Global= ANALÝZA materiálu.
Zajišťujeme kompletní vypracování veškeré dokumentace potřebné pro Stavební úřad, pro KHS i pro Životní prostředí.

CENA bez dopravy.

1 m² = 27kg

Cena za práce, postřik, analýzy, vyřízení povolení na patřičných úřadech, dopravu připravujeme pro každého jednotlivce individuálně.