Ceny jsou uvedeny bez DPH.

CENY PLATÍ PRO PRAHU A OKOLÍ.
Doručení kontejneru v den objednání.  

Nabízíme možnost naplnění kontejneru za Vás - 250 Kč/h za jednoho pracovníka

3 m3 zemina výkopová (bez suti) 2.590 Kč
3 m3 stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton apod.) 3.000 Kč
3 m3 směs zeminy se sutí 3.790 Kč
3 m3 směsný komunální odpad bez suti 3.500Kč
3 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 2.390 Kč
 

6 m3 zemina výkopová (bez suti) 4 700 Kč
6 m3 stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton apod.) 5.300 Kč
6 m3 směs zeminy se sutí 4 590 Kč
6 m3 směsný komunální odpad bez suti (max. 1 tuna) 4990 Kč
6 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 2 990 Kč
 

10 m3 směsný komunální odpad bez suti (max. 1,5 tuny) 5.990 Kč
10 m3 dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 3 990 Kč
10 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 3.390 Kč 
10 m3 papír a plast (lehky odpad) 4.990 Kč

15 m3 směsný komunální odpad bez suti (max. 2 tuny) 6.999 Kč
15 m3 dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 4.490 Kč
15 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 3.800 Kč 
15 m3 papír a plast (lehky odpad) 5.990 Kč