Ceny jsou uvedeny bez DPH

3 m3 zemina výkopová (bez suti) 2 390 Kč
3 m3 stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton apod.) 2 790 Kč
3 m3 směs zeminy se sutí 2 990 Kč
3 m3 směsný komunální odpad bez suti (max. 0,5 tuny) 3 290 Kč
3 m3 sádrokarton 3 990 Kč 
3 m3 směsný komunální odpad se sutí (max. 1 tuna) – např. bytové jádro 4 190 Kč 
3 m3 dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 2 190 Kč
3 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 1 990 Kč 
3 m3 střešní tašky pálené čisté, bez příměsí 2 190 Kč 

6 m3 zemina výkopová (bez suti) 4000 Kč 
6 m3 stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton apod.) 4800 Kč 
6 m3 směs zeminy se sutí 4990 Kč 
6 m3 směsný komunální odpad bez suti (max. 1 tuna) 4000 Kč 
6 m3 sádrokarton 4 990 Kč 
6 m3 směsný komunální odpad se sutí (max. 1,5 tuny) – např. bytové jádro
5 590 Kč 
6 m3 dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 3 190 Kč 
6 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 2 990 Kč 
6 m3 střešní tašky pálené čisté, bez příměsí 3 190 Kč 

10 m3 směsný komunální odpad bez suti (max. 1,5 tuny) 4 990 Kč 
10 m3 dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 3 990 Kč
10 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 3 590 Kč

15 m3 směsný komunální odpad bez suti (max. 2 tuny) 6000 Kč 
15 m3 dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 4490 Kč
15 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 3 590 Kč

  • Ceník je platný od 1.1.2023
  • V případě, že Vámi požadovaný druh odpadu není v ceníku, obraťte se na náš dispečink pro cenovou kalkulaci.
  • Ceny platí pro Prahu a nejbližší okolí vč. dopravy, likvidace odpadu a pronájmu kontejneru na max. 2 dny. Každý další den je zpoplatněn částkou 100,- Kč.
  • Na větší vzdálenosti mimo PRAHU a Okolí účtujeme dopravné 38,- Kč/km
  • Cena je stanovena pro kontejnery naplněné maximálně po horní okraj. Při přeložení účtujeme 800,- Kč/m3.
  • Pokud je váha směsného komunálního odpadu vyšší, než je stanoveno v ceníku, za každou tunu navíc účtujeme 2.500,- Kč bez DPH
  • Komunálním odpadem se rozumí objemný odpad z vyklízení domů, bytů, sklepů apod. ( kat.č. 200307), směsný komunální odpad (kat.č. 200301) a směsný odpad ze staveb (kat.č.170904).
  • Do komunálního odpadu nepatří veškerý nebezpečný odpad, pneumatiky, suť, hlína, kamení a sádrokarton. Elektroodpad musí být umístěn v kontejneru viditelně navrchu tak, aby jej bylo možné předat k recyklaci.
  • Sádrokarton odebíráme pouze samostatně, bez dalších příměsí a odpadů v kontejneru maximální velikosti 6m3.
  • V případě, že se v kontejneru nachází jiný odpad, než pro který je určen, účtujeme poplatek za vytřídění a likvidaci dle druhu odpadu.