Písek maltový
Vhodný k míchání malty, k obsypu trubek apod. 

450 Kč

Písek betonový
Vhodný do betonu. 

450 Kč

Štěrk frakce 4-8 mm
Vhodný jako podloží pro pokládku zámkové dlažby a posyp na sníh.

650 Kč

Štěrk frakce 11-22 mm
Vhodný jako zásypový materiál u desek domů mezi pasy (základy), do cest a do betonů.

430 Kč

Štěrk frakce 32-63 mm
Vhodný na vsaky a spodní vrstvy cest. 

420 Kč

Štěrk frakce 0-32 mm
Vhodný na poslední vrstvu komunikace, dobře zhutnitelné.

400 Kč

Štěrk frakce 0-63 mm
Vhodný pod základovou desku a jako vrchní vrstva na zpevnění cest. 

330 Kč

Tříděná ornice

350 Kč

Kačírek praný 4-8 mm

570 Kč

Kačírek praný 8-16 mm

570 Kč

Kačírek praný 16-22 mm

570 Kč

Kačírek praný 16-32 mm 

760Kč

Valounek bílý

Bílý valoun domácí produkce. Osvědčený jako dekorační materiál. Díky sněhobíle bílé barvě se zásadní měrou podílí na reprezentativním vzhledu zahrady.

8500Kč

Další volně ložené materiály po telefonické domluvě.