Nabízíme odvoz veškerého odpadu. Máme malé i velké kontejnery na odpad, tak se člověk nemusí bát, že by se do kontejneru nevešly například dveře či stará kuchyň, odpad z vyklízení ze starého baráku a mnoho dalšího. Do odpadu patří vše, co je z gumy, plastu, papíru, dřeva, kovu i třeba z igelitu.

Je nutné, aby si člověk dal pozor na nebezpečný odpad, to do kontejneru nepatří. Například azbest, IPA a další.