povolení na likvidace odpadu máme!

ODVOZ ODPADU

Pro všechny naše zákazníky zařizujeme odvoz odpadu odkudkoliv a čehokoliv-

Do odpadu patří všechno co je z plastu, papíru, dřeva, skla a mnoho dalšího, jediné co nepaří do odpadu je suť.

ODVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Děláme zprostředkovatele pro likvidaci nebezpečného odpadu, ceny odpadu jsou bezkonkurenční. LIKVIDACE POUZE PO TELEFONICKÉ DOHODĚ.

KLASICKÉ KONTEJNERY

Krom velkých kontejnerů na objemový odpad, také nabízíme kontejnery na suť, zeminu i dřevo. Na tyto druhy odpadu se používají menší kontejnery např. 3m3 - 6m3.

DOVOZ SYPKÉHO MATERIÁLU

Jsme schopni dovést na stavbu či dům různé druhy materiálů pro vaši stavbu. Pro sypký materiál jezdíme do vybraných pískoven, kamenolomů či kompostáren. Snažíme udržet co nejnižší cenu materiálu a počítáme si jen za dopravu sypkého materiálu.