Ceny jsou uvedeny bez DPH 

3 m3 zemina výkopová (bez suti) 2 490 Kč
3 m3 stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton apod.) 2 990 Kč
3 m3 směs zeminy se sutí 3 790 Kč
3 m3 směsný komunální odpad bez suti (max. 0,5 tuny) 3 290 Kč
3 m3 sádrokarton 3 990 Kč
3 m3 směsný komunální odpad se sutí (max. 1 tuna) – např. bytové jádro 4 190 Kč
3 m3 dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 2 190 Kč
3 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 1 990 Kč
3 m3 střešní tašky pálené čisté, bez příměsí 2 190 Kč 

6 m3 zemina výkopová (bez suti) 4 700 Kč
6 m3 stavební suť (frakce, obklady, dlažba, beton apod.) 4 900 Kč
6 m3 směs zeminy se sutí 6 090 Kč
6 m3 směsný komunální odpad bez suti (max. 1 tuna) 4000 Kč
6 m3 sádrokarton 4 990 Kč
6 m3 směsný komunální odpad se sutí (max. 1,5 tuny) – např. bytové jádro
5 590 Kč
6 m3 dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 3 190 Kč
6 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 2 990 Kč
6 m3 střešní tašky pálené čisté, bez příměsí 3 190 Kč 

10 m3 směsný komunální odpad bez suti (max. 1,5 tuny) 4 990 Kč
10 m3 dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 3 990 Kč
10 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 3 390 Kč

15 m3 směsný komunální odpad bez suti (max. 2 tuny) 6000 Kč
15 m3 dřevo tříděné čisté, bez lakování, MDF, lepidel, sololit ap. 4490 Kč
15 m3 bioodpad (tráva, listí, větve apod.) 3 800 Kč